Amador Varas – Matrices – Utillajes – Maquinaria » Matrius i troquels per conserves
Matriceria, troquels, utillatges i maquinaria
per a la indústria de l'envàs metàl·lic