Matriceria, troquels, utillatges i maquinaria
per a la indústria de l'envàs metàl·lic

Exportem el 70 % dels nostres productes arreu del món.

Els nostres clients són principalment del sector metal·logràfic, ja siguin els fabricants d’embalatge metàl·lic o les mateixes conserveres en el cas de l’envàs alimentari, com també els constructors de maquinària d’aquest sector o bé els mateixos fabricants de la matèria primera principal dels nostres clients, la llauna.
Els diferents mercats els podem dividir en l’alimentari, l’embalatge industrial per a la indústria química, productes per a la cosmètica i aerosols, entre d’altres.
Avui, les nostres eines estan presents a tot el món, en tots els continents i sense límits fronterers. Les necessitats de l’època actual marquen una evolució cap a l’exportació per sobre del 70 % dels nostres productes.