Matriceria, troquels, utillatges i maquinaria
per a la indústria de l'envàs metàl·lic