Matriceria, troquels, utillatges i maquinaria
per a la indústria de l'envàs metàl·lic

Rectificats

Oferim a tos els nostres clients el servei de rectificació de totes les seves eines de tall, ja siguin en acer o bé en metall dur. Punxons, matrius, peces de semi-tall per a l’obertura fàcil...

Estudi de Projectes

És part important en l’oficina tècnica ajudar els nostres clients a emprendre nous projectes i col·laborar en la mesura de les nostres possibilitats a trobar tota mena de solucions en nous reptes.

Enginyeria inversa

Molts dels nostres clients tenen sovint el repte de trobar recanvis de peces que ja no existeixen en el mercat. És per això que, una vegada més, posem a la seva disposició les eines del nostre departament de qualitat per crear els dissenys partint d’una peça de mostra.

Manteniments

L’especialització de les empreses moltes vegades comporta la desaparició de personal i/o equips qualificats per a segons quines feines. Són alguns dels nostres clients, que ens confien la feina de manteniment dels seus encunys.